Přehled naměřených dat

Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených touto meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání všech nyní používaných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním 48 hodin.

   :Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy:Grafy:   
   :Naměřená data:Webová kamera:   


Překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík